Přeskočit na obsah

Produkty

Automobilové benzíny
Automobilové benzíny jsou určeny jako palivo pro zážehové motory a jsou definovány normou ČSN EN 228.

Motorová nafta
Motorové nafty je směs ropných kapalných uhlovodíků a používá se jako palivo pro vznětové motory. Jsou definovány normou ČSN EN 590.

Dle jednotlivých klimatických podmínek se dělí na:

motorová nafta tř. A, B (letní) – 15.4.-30.9.
motorová nafta tř. C, D (přechodová) – 1.3.-14.4. a 1.10.-15.11.
motorová nafta tř. E, F (zimní) – 16.11.-28.2.
motorová nafta tř. 2 (arktická) – dle požadavku klientů
Pro zlepšení produktů dodává naše společnost k motorové naftě dodatečnou aditivaci, která prodlužuje životnost palivového systému díky ochraně palivového čerpadla a údržbě čistoty vstřikovacích trysek. Udržuje nízkou spotřebu paliva a zlepšuje provozní pohotovost vozidla v zimním období.

TOLEX
Topný olej extra lehký je směsí hydrogenačně odsířených ropných destilátů.

Bezpečnostní listy k jednotlivým produktům naleznete zde (Čepro a.s.)

Bezpečnostní listy k jednotlivým produktům naleznete zde (MOL)