Produkty a služby

Automobilové benzíny

Automobilové benzíny jsou určeny jako palivo pro zážehové motory a jsou definovány normou ČSN EN 228. bezpečnostní list

Motorová nafta

Motorové nafty je směs ropných kapalných uhlovodíků a používá se jako palivo pro vznětové motory. Jsou definovány normou ČSN EN 590. bezpečnostní list

Dle jednotlivých klimatických podmínek se dělí na:

Pro zlepšení produktů dodává naše společnost k motorové naftě dodatečnou aditivaci, která prodlužuje životnost palivového systému díky ochraně palivového čerpadla a údržbě čistoty vstřikovacích trysek. Udržuje nízkou spotřebu paliva a zlepšuje provozní pohotovost vozidla v zimním období.

Bionafta SMN30

Bionafta je alternativní palivo pro dieselové motory s příznivým vlivem na životní prostředí. Vyrábí se mísením standardní motorové nafty a MEŘO (metylester mastných kyselin) s min. obsahem 30% MEŘO. Jednou z hlavních výhod používání Bionafty je úspora nákladů provozovatelům vozidel.   bezpečnostní list

FAME (MEŘO)

patří do kategorie biopaliv a je vyráběno z rostlinných olejů. Je určeno jako palivo pro vozidla se vznětovým motorem, pro něž je použití schváleno výrobcem. bezpečnostní list

Ethanol E85

patří do kategorie biopaliv. Jedná se o směs 70–85 % bezvodého lihu (bioethanolu) a 15–30 % benzinu SUPER BA-95. bezpečnostní list

TOLEX

Topný olej extra lehký je směsí hydrogenačně odsířených ropných destilátů. bezpečnostní list

Služby

Doprava

Přepravu zajišťujeme moderními autocisternami, jejichž technická úroveň je neustále udržována v souladu s přepisy ADR a veškerou platnou legislativou. Vybavením autocisteren odpovídá nejmodernějším trendům v oblasti přepravy pohonných hmot, všechny vozidla jsou vybaveny měřením vydaného množství, elektronickým měřením s teplotní kompenzací s přepočtem na 15°C, malovýdejem a čerpadlem.

cisterna

Pronájem nádrží

Naše společnost pronajímá na přání zákazníka malokapacitní nádrže. Velikost nádrží a následné podmínky jejich pronájmu jsme připraveni řešit operativně dle individuálních potřeb.